Connect with us

Other Games

ஆசிய பாரா போட்டிகள்: உயரம் தாண்டுதலில் தங்கம் சிங்க மகன் சரத்குமார்

26 வயதான சரத்குமார் ஏற்கெனவே உலக சாம்பியன் போட்டியில் வெள்ளி வென்றிருந்தார். இந்நிலையில் டி42 பிரிவில் 1.9 மீ உயரம் தாண்டி தங்கம் வென்றார். இது அவர் ஆசிய பாரா போட்டியில் தொடர்ந்து வெல்லும் இரண்டாவது தங்கமாகும். பிகாரைச் சேர்ந்த சரத்குமார் இரண்டு வயதான போது, முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டார்.
கை பாதிப்பு, தசை செயலிழப்பு போன்றவர்களுக்கான எஃப் 46 பிரிவில் ஈட்டி எறிதலில் சுந்தர் சிங் 61.33 மீ தூரம் எறிந்து வெள்ளி வென்றார். ரிங்கு 60.92 மீ தூரம் எறிந்து வெண்கலம் வென்றார். இரண்டு முறை தங்கம் வென்ற ஜஜ்ஹாரியா 4-ஆவது இடமே பெற்றார்.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Must See